ปี 2561 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประสบความเร็จทั้งด้านผลการดำเนินงานและการขยายฐานธุรกิจใหม่ๆ ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร

โดยบริษัทมีผลประกอบการที่โดดเด่นทั้งรายได้ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20.7 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับปี 2560

ผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา มาจากการเติบโตของธุรกิจในปัจุบัน โดยเฉพาะการที่บริษัท ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสายการเดินเรือ Rizhao ประเทศจีน ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกมีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ หลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2560 ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา เราได้ขยายการธุรกิจในภาคพื้นอากาศยาน โดยการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสายการบินชั้นนำต่างๆ ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดในการใช้คลังสินค้าในท่าอากาศยานดอนเมืองมากถึงร้อยละ 75 อีกทั้งบริษัท ยังได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. สิงคโปร์ ถือเป็นการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจครั้งสำคัญเพื่อต่อยอดทางธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้นับเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2560 เป็นต้นมา

ในปี 2562 คือปีที่ท้าทายและสำคัญยิ่งต่อการขยายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหม่ เรายังมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค พร้อมรับมือกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียขอแสดงความนับถือ
นายทิพย์ ดาลาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร