III 4.66 THB

เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย (บาท) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
+0.06 1.30% 11,092,514 2,405,800 4.56 - 4.66 3.16 - 6.95
อัพเดทล่าสุด: 07 สิงหาคม 2563 04:39